Opublikowano 16.10.2020 r.

KOMUNIKAT…

 W związku z wejściem powiatu kamiennogórskiego w strefę czerwoną z dniem 19.10.2020 r.  Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej Górze informuje, że przeprowadzanie zebrań rocznych wspólnot mieszkaniowych zostaje wstrzymane.

Po ustąpieniu zagrożenia zostaną wyznaczone nowe terminy zebrań.

Dodatkowo ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Państwa i pracowników Spółki prosimy interesantów o ograniczenie wizyt w Spółce Mieszkaniowej. Wszelkie formalności niewymagające bezpośredniego kontaktu z pracownikami prosimy załatwiać:

 1. telefonicznie: 75 64 55 160 lub 75 64 55 190
 2. elektronicznie: sekretariat@sm-kamiennagora.pl lub bok@sm-kamiennagora.pl
 3. za pośrednictwem Internetowej Obsługi Kontrahenta

  Dziękujemy za zastosowanie się do powyższych ograniczeń.

Przejdź do strony Facebooka

Opublikowano 14.10.2020 r.

E-KORESPONDENCJA…

Uproszczenie czynności korespondencyjnych pomiędzy Spółką Mieszkaniową a Państwem jako właścicielami lub najemcami lokali mieszkalnych czy też właścicielami lub najemcami/użytkownikami lokali użytkowych, nieponoszenie kosztów korespondencji i przyspieszenie jej docierania do adresatów, to wzajemne korzyści dla Państwa i dla Spółki. Mając na celu osiągnięcie tych korzyści Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. proponuje Państwu wymianę tej korespondencji ( dokumentów ) pocztą elektroniczną, na udostępnione sobie adresy e-mail. Adres e-mail Spółki: bok@sm-kamiennagora.pl jest już zapewne Państwu znany. Aby i Spółka mogła korzystać z tego udogodnienia w kontaktach z Państwem, prosimy o podpisanie ” Zgody na otrzymywanie dokumentów drogą elektroniczną’  i dostarczenie jej do siedziby Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Sienkiewicza 3 lub przesłanie jej skanem w formacie PDF na powyżej podany adres e-mail.
Jako Spółka mamy nadzieję, że skorzystanie przez Państwa z zaproponowanej przez nas zmiany w sposobie kontaktowania się pozwoli nam lepiej świadczyć Państwu dotychczasowe usługi, informować o nowych usługach i wyraźnie poprawi nasze wzajemne relacje.

Łączę wyrazy szacunku –

Prezes Zarządu
Spółki Mieszkaniowej

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 17.09.2020 r.

PRZETARG OGRANICZONY…

Informujemy, że Spółka Mieszkaniowa organizuje przetarg ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego:

 1. Przetarg ograniczony tylko dla mieszkańców budynku ul. Lompy 7 Przetarg ogr. Lompy 7 II
 2. Przetarg ograniczony tylko dla mieszkańców budynku ul. Waryńskiego 14 Przetarg ogr. Waryńskiego 14 II

Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 511-177-410

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 17.09.2020 r.

LOKALE UŻYTKOWE PRZEZNACZONE DO NAJMU…

Informujemy, że Spółka Mieszkaniowa dysponuje lokalami użytkowymi, które można nająć w drodze postępowania przetargowego. Ogłoszenie przetargowe znajdziecie Państwo w zakładce PRZETARGI-LOKALE UŻYTKOWE http://sm-kamiennagora.pl/wp-content/uploads/2020/09/Przetarg-na-lokale-u%C5%BC.-16.09.2020.pdf

Przedmiotem przetargu jest:

1. Lokal użytkowy przy ul. Pl. Wolności 12

 • Rodzaj działalności: kawiarnia
 • Powierzchnia: 61,73 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 15,00 zł/m²
 • Wadium: 1 200,00 zł

2. Lokal użytkowy przy ul. Młyńska 1

 • Rodzaj działalności: handlowo-usługowa
 • Powierzchnia: 27,91 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 12,00 zł/m²
 • Wadium: 420,00 zł

3. Lokal użytkowy dawnej portierni przy targu od ul. Staszica (działka nr 203/1, obr. 6)

 • Rodzaj działalności: gospodarcza
 • Powierzchnia: 7,30 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 8,00 zł/m²
 • Wadium: 75,00 zł

4. Lokal użytkowy przy ul. Katowicka 14

 • Rodzaj działalności: handlowo-usługowa
 • Powierzchnia: 18,20 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 10,00 zł/m²
 • Wadium: 250,00 zł

4. Lokal użytkowy przy ul. Słowiańska 4

 • Rodzaj działalności: handlowo-usługowa
 • Powierzchnia: 41,72 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 12,00 zł/m²
 • Wadium: 650,00 zł

Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 511-177-410

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 02.09.2020 r.

Opublikowano 04.08.2020 r.

 

Opublikowano 24.07.2020 r.

Dni wolne od pracy za święto przypadające w sobotę…

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2020 z dnia 23.07.2020 Prezesa Zarządu Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamiennej Górze w sprawie: wyznaczenia dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę Spółka Mieszkaniowa informuję, że ustanowiono:

 • dzień 14 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. za święto przypadające w sobotę tj. 15 sierpnia 2020r.
 • dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. za święto przypadające w sobotę tj. 26 grudnia 2020r.

Przejdź do strony Facebooka

Opublikowano 16.07.2020 r.

LOKALE UŻYTKOWE PRZEZNACZONE DO NAJMU…

Informujemy, że Spółka Mieszkaniowa dysponuje lokalami użytkowymi, które można nająć w drodze postępowania przetargowego. Ogłoszenie przetargowe znajdziecie Państwo w zakładce PRZETARGI-LOKALE UŻYTKOWE http://sm-kamiennagora.pl/wp-content/uploads/2020/07/Przetarg-na-lokale-u%C5%BC.-15.07.2020.pdf

Przedmiotem przetargu jest:

1. Lokal użytkowy przy ul. Pl. Wolności 12

 • Rodzaj działalności: kawiarnia
 • Powierzchnia: 61,73 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 15,00 zł/m²
 • Wadium: 1 200,00 zł

2. Lokal użytkowy przy ul. Młyńska 1

 • Rodzaj działalności: handlowo-usługowa
 • Powierzchnia: 27,91 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 12,00 zł/m²
 • Wadium: 420,00 zł

3. Lokal użytkowy przy ul. Papieża Jana Pawła II 23

 • Rodzaj działalności: handlowo-usługowa
 • Powierzchnia: 31,04 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 10,00 zł/m²
 • Wadium: 400,00 zł

4. Lokal użytkowy dawnej portierni przy targu od ul. Staszica (działka nr 203/1, obr. 6)

 • Rodzaj działalności: gospodarcza
 • Powierzchnia: 7,30 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 8,00 zł/m²
 • Wadium: 75,00 zł

5. Lokal użytkowy przy ul. Lubawska 4

 • Rodzaj działalności: Punkt Informacji Turystycznej wraz z prowadzeniem małej gastronomii
 • Powierzchnia: 47,71 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 3,00 zł/m²
 • Wadium: 180,00 zł

Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 511-177-410

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 02.07.2020 r.

OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE:

Informujemy, że z dniem 01.07.2020 r. zmieniają się zasady dotyczące opłat za odpady komunalne. Opłaty uiszczane są przez:

 • Najemców lokali komunalnych, lokali użytkowych – w kasie Urzędu Miasta w Kamiennej Górze,
 • Najemców lokali komunalnych, lokali użytkowych, których budynek zarządzany jest przez inną firmę niż Spółka Mieszkaniowa – na indywidualny rachunek bieżącego utrzymania.
 • Właścicieli mieszkań i lokali użytkowych – na indywidualny rachunek bieżącego utrzymania.

Jednoczenie informujemy, że nie ma możliwości wpłat w Kasie Spółki Mieszkaniowej.

Opłata za odpady segregowane za jedną osobę wynosi 20,00 zł.

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 30.06.2020 r.

Wspieramy! Przejdź do strony Facebooka -> #GaszynChallenge

 

Opublikowano 30.06.2020 r.

OGŁOSZENIE – koszenie terenów zieleni

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 17.06.2020 r.

LOKALE UŻYTKOWE PRZEZNACZONE DO NAJMU…

Informujemy, że Spółka Mieszkaniowa dysponuje lokalami użytkowymi, które można nająć w drodze postępowania przetargowego. Ogłoszenie przetargowe znajdziecie Państwo w zakładce PRZETARGI-LOKALE UŻYTKOWE http://sm-kamiennagora.pl/wp-content/uploads/2020/06/Przetarg-na-lokale-u%C5%BC.-15.06.2020.pdf

Przedmiotem przetargu jest:

1. Lokal użytkowy przy ul. Pl. Wolności 12

 • Rodzaj działalności: kawiarnia
 • Powierzchnia: 61,73 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 20,00 zł/m²
 • Wadium: 1 600,00 zł

2. Lokal użytkowy przy ul. Kościuszki 14,16

 • Rodzaj działalności: handlowa
 • Powierzchnia: 63,33 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 7,00 zł/m²
 • Wadium: 560,00 zł

3. Lokal użytkowy przy ul. Papieża Jana Pawła II 15

 • Rodzaj działalności: handlowa
 • Powierzchnia: 45,54 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 10,00 zł/m²
 • Wadium: 570,00 zł

4. Lokal użytkowy dawnej portierni przy targu od ul. Staszica (działka nr 203/1, obr. 6)

 • Rodzaj działalności: gospodarcza
 • Powierzchnia: 7,30 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 10,00 zł/m²
 • Wadium: 90,00 zł

5. Lokal użytkowy przy ul. Lubawska 4

 • Rodzaj działalności: Punkt Informacji Turystycznej
 • Powierzchnia: 47,71 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 3,00 zł/m²
 • Wadium: 180,00 zł

Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 511-177-410

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 08.06.2020 r.

12.06.2020 r. (piątek)

Informujemy, że 12 czerwca br. (piątek) Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. jest nieczynna. Zapraszamy w poniedziałek od godziny 07:15.

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 04.06.2020 r.

W TROSCE O PAŃSTWA ZDROWIE…

Informujemy, że troszcząc się o zdrowie Państwa i pracowników Spółki Mieszkaniowej zamontowaliśmy w biurach bezpośredniej obsługi interesantów szklane witryny a w holu dozownik z płynem dezynfekującym. Teraz bez obaw o swoje zdrowie możecie Państwo korzystać z naszych usług 🙂

          

Przejdź do strony Facebooka