• przeksięgowanie nadpłaty z konta funduszu remontowego na konto bieżącego utrzymania formularz nr 1
  • przeksięgowanie nadpłaty z konta bieżącego utrzymania na konto funduszu remontowego formularz nr 2
  • przeksięgowanie nadpłaty w związku z wykupem mieszkania formularz nr 3
  • oświadczenie o uznaniu długu  dot. cmentarza formularz nr 4
  • zgoda na otrzymywanie dokumentów drogą elektroniczną formularz nr 5