OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE

Rada Nadzorcza Spółki Mieszkaniowej ogłasza  konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Mieszkaniowej Spółki Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.

Warunki kwalifikacyjne na stanowisko  Prezesa Zarządu Spółki Mieszkaniowej znajdują się w Uchwale nr 15 z dnia 30 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Mieszkaniowej.

Warunki formalne, dodatkowe wymagania, zgłoszenia kandydatów oraz miejsce i termin przekazania zgłoszeń opisane są w załączniku  nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr II/VII/2024.

 

Uchwała na 15 z dnia 30 czerwca 2017

Załączniku do uchwały Rady Nadzorczej nr II/VII/2024

Oświadczenie dla kandydata na członka organu zarządzającego.

 

Previous 02.05.2024 r

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. 

w Kamiennej Górze 

ul. H. Sienkiewicza 3

58 – 400 Kamienna Góra

NIP: 614 15 21 402

Tel. 75 645 51 90

e-mail: bok@sm-kamiennagora.plKlauzule

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej Górze

Skip to content