Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piastowska 29 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Remont budynku wspólnoty przy ul. Piastowskiej 29 w Kamiennej Górze”. Zakres remontu budynku obejmuje:

  • remont pokrycia dachowego
  • wymianę stolarki okiennej i lukarn
  • docieplenie elewacji i lukarn
  • remont cokołu kamiennego.

Koszt remontu zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Specyfikacja warunków zamówienia nr 3/4/2021/P.

Termin składania ofert upływa w dniu 5 maja 2021r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_SWZ nr 3/4/2021/P

2_Formularz oferty

3_Umowa

4. Karta gwarancyjna

5 _Przedmiar robót

Opublikowane w dniu 10.05.2021r.

Informacja z otwarcia ofert- nr 3/4/2021/P