Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/4/2021/P na remont budynku wspólnoty przy ul. Piastowskiej 29 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piastowska 29 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Remont budynku wspólnoty przy ul. Piastowskiej 29 w Kamiennej Górze”. Zakres remontu … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/4/2021/P na remont budynku wspólnoty przy ul. Piastowskiej 29 w Kamiennej Górze