Wspólnota Mieszkaniowa ul. Papieża Jana Pawła II 13-15 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Remont elewacji budynku wspólnoty przy ul. Papieża Jana Pawła II 13-15 w Kamiennej Górze”.

Koszt remontu zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Specyfikacja warunków zamówienia nr 4/4/2021/P.

Termin składania ofert upływa w dniu 10 maja 2021r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_SWZ_nr _4/4/2021/P – PJP II 13-15

2_Formularz oferty – PJP II 13-15

3_Umowa – PJP II 13-15

4_Karta gwarancyjna_PJP II 13-15

5_OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH – PJP II 13-15

6_Karta 250 – PJP II 13-15

7_Karta 251 – PJP II 13-15

8_Kolorystyka – elewacja południowa PJP II 13-15

9_Kolorystyka –  elewacja północna  PJP II 13-15

10_Kolorystyka – elewacja wschodnia PJP II 13-15

11_ Kolorystyka – elewacja zachodnia PJP II 13-15

12_ PRZEDMIAR

Opublikowane w dniu 12.05.2021r.

Zawiadomienie o unieważnieniu 4/4/2021/P