Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wiejska 19 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z remontem pokrycia dachowego części gospodarczej przy ul. Wiejskiej 19 w Kamiennej Górze”.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Specyfikacja warunków zamówienia nr 12/6/2021/P.

Termin składania ofert upływa w dniu 24 czerwca 2021r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_WIEJSKA 19 – SWZ-12.6.2021.P

2_ Wiejska 19 – formularz oferty

3_ Wiejska 10 – umowa

4_Wiejska 19- karta gwarancyjna

5_Wiejska 19 – przedmiar

Zmiana numeru rachunku bankowego na który należy wpłacać wadium

1_WIEJSKA 19 – SWZ-12.6.2021.P-zm. rachunku_wadium

Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.06.2021 r.

Wiejska 19 – otwarcie ofert_23.06.2021