Ogłoszenie o zamówieniu nr 12/6/2021/P na termomodernizację budynku mieszkalnego wraz z remontem pokrycia dachowego części gospodarczej przy ul. Wiejskiej 19 w Kamiennej Grze

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wiejska 19 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z remontem pokrycia dachowego części gospodarczej przy ul. … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 12/6/2021/P na termomodernizację budynku mieszkalnego wraz z remontem pokrycia dachowego części gospodarczej przy ul. Wiejskiej 19 w Kamiennej Grze