Wspólnota Mieszkaniowa ul. Katowicka 6, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: ” Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 6 w Kamiennej Górze”.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu nr 24/7/2021/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu  28 lipca 2021r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_Ogłoszenie_Katowicka 6_24.7.2021.ZO

2_ZO-formularz ofertowy Katowicka 6

3_ZO-umowa Katowicka 6

4_ZO-karta gwarancyjna_Katowicka 6

5_ZO-Katowicka 6 -przedmiar robót

Zawiadomienie o unieważnieniu

Unieważnienie_ Katowicka 6_24.7.2021.ZO