Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 8 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Remont dachu wraz z kominami na budynku przy ul. Żeromskiego 8 w Kamiennej Górze”.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu nr 28/8/2021/P.

Termin składania ofert upływa w dniu 11 sierpnia 2021r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_ZO – Ogłoszenie_Żeromskiego8_28.8.2021.ZO

2_ZO – formularz ofertowy

3_ZO-umowa_wzór

4_ZO-karta gwarancyjna- wzór

5_ZO_przedmiar robót- dach

Zawiadomienie o unieważnieniu

Unieważnienie_Żeromskiego8_12.08.2021