Wspólnota Mieszkaniowa ul. Papieża Jana Pawła II 13-15 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Remont elewacji budynku wspólnoty przy ul. Papieża Jana Pawła II 13-15 w Kamiennej Górze”.

Koszt remontu zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

Termin realizacji robót do dnia 30 maja 2022 r.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Specyfikacja warunków zamówienia nr 28/8/2021/P.

Termin składania ofert upływa w dniu 03 września 2021r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_PJP II 13-15 _SWZ_28.8.2021.P

2_Formularz oferty-JP II 13-15

2_Formularz oferty-konsorcjum-JPII 13-15

3_Umowa o rob. bud -JPI I 13-15

4. Karta gwarancyjna_JP II 13-15

5. PJP II 13-15 OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH

6. PJPII 13-15 Karta 250

7. PJP II 13-15 Karta 251

8. PJPII 13-15 proj elewacja południowa

9. PJP II 13-15 -proj elewacja północna

10. PJP II 13-15 proj elewacja wschodnia

11. PJP II 13-15 proj elewacja zachodnia

12._PRZEDMIAR

Zawiadomienie o unieważnieniu

Unieważnienie – P JP II 13-15-03092021