Ogłoszenie o zamówieniu nr 28/8/2021/P na remont elewacji budynku wspólnoty przy ul. Papieża Jana Pawła II 13-15 w Kamiennej Górze_UNIEWAŻNIENIE

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Papieża Jana Pawła II 13-15 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Remont elewacji budynku wspólnoty przy ul. Papieża Jana Pawła … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 28/8/2021/P na remont elewacji budynku wspólnoty przy ul. Papieża Jana Pawła II 13-15 w Kamiennej Górze_UNIEWAŻNIENIE