Ogłoszenie o zamówieniu nr 34/09/2021/P na remont w zakresie docieplenia elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 58 w Kamiennej Górze-UNIEWAŻNIONE

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 58 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Remont w zakresie docieplenia elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 58  w … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 34/09/2021/P na remont w zakresie docieplenia elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 58 w Kamiennej Górze-UNIEWAŻNIONE