Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bohaterów Getta 17 Kamienna Góra, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Bohaterów Getta 17  w Kamiennej Górze”.

Koszt remontu zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

Termin wykonania zadania do dnia 30 czerwca 2022 r.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Specyfikacja warunków zamówienia nr 38/11/2021/P.

Termin składania ofert upływa w dniu 24 listopada 2021r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_Boh Getta 17_SWZ-38.11.2021.P

2_Boh Getta 17 -formularz oferty

2_Boh Getta 17 -formularz oferty-konsorcjum

3_Boh Getta 17- umowa o rob bud

4_Boh Getta 17 – karta gwarancyjna

5_DACH PRZEDMIAR GETTA 17

6_ELEWACJA FRONTOWA PRZEDMIAR GETTA 17

7_KLATKA SCH. GETTA 17 PRZEDMIAR

Informacja z otwarcia ofert 24.11.2021r.

I_ informacja z otwarcia ofert 24112021