Ogłoszenie nr 38/11/2021/P na remont budynku mieszkalnego przy ul. Bohaterów Getta 17 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bohaterów Getta 17 Kamienna Góra, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Bohaterów Getta 17  w Kamiennej Górze”. Koszt … Czytaj dalej Ogłoszenie nr 38/11/2021/P na remont budynku mieszkalnego przy ul. Bohaterów Getta 17 w Kamiennej Górze