Wspólnota Mieszkaniowa ul. W. Polskiego 28  w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy al. Wojska Polskiego 28  w Kamiennej Górze”.

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy al. Wojska Polskiego 28 w Kamiennej Górze” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Nr projektu: RPDS.03.03.04-02-0056/16-00.

Termin wykonania zadania do dnia 30 czerwca 2022 r.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa o Ogłoszenie nr 2021-30942-79726
i Specyfikacja warunków zamówienia .

Termin składania ofert upływa w dniu 09 grudnia 2021r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Załączniki:
1_Audyt energetyczny – WojPol 28

2_Projekt budowlany_WojPol 28

3_Przedmiar – Wojska Polskiego 28-LK

4_WojPol 28_SWZ-41.11.2021.P

5_WojPol 28 -formularz oferty

5a_WojPol 28 -formularz oferty-konsorcjum

6_WojPol 28- umowa o rob bud

7_WojPol 28 – karta gwarancyjna

Informacja z otwarcia ofert 09.12.2021r.

Informacja z otwarcia ofert_09.12.2021

Informacja opublikowana dnia 12.01.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty- WojPol 28