NOWE NARZĘDZIE – PLATFORMA ZAKUPOWA

 

Opublikowano 05.04.2022 r.

Opłata za utrzymanie grobu…

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej Górze jako Zarządca Cmentarzy Komunalnych w Kamiennej Górze wzywa wszystkich opiekunów grobów osób zmarłych pochowanych na terenie cmentarza przy ul. Katowickiej lub cmentarza przy ul. Wałbrzyskiej do uiszczenia opłaty za utrzymanie grobu ziemnego lub grobu murowanego jednoosobowego przez okres kolejnych 20 lat, jeżeli dotychczasowy dwudziestoletni okres, za który wniesiona była poprzednia opłata, dobiegł końca. 

Spółka Mieszkaniowa przypomina, że przepisy art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 31.01.1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych przewidują możliwość likwidacji grobu w celu jego ponownego użycia do nowego pochówku w przypadku niewniesienia ww. należności.

Wszelkie informacje na temat opłat można uzyskać w siedzibie zarządcy cmentarzy mieszczącej się przy ul. Wałbrzyskiej 14,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerami telefonów: 511 177 414, 511 177 884.

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 31.03.2022 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI…

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kamienna Góra informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu sprzedaż poniżej wymienionej ruchomości Gminy Miejskiej Kamienne Góra:

Podnośnik koszowy STAR:

 • model: 200 10.7t
 • Rok produkcji: 1988 r.
 • VIN: 110710
 • Minimalna cena sprzedaży:11 200,00 zł brutto (23 % VAT)

Warunki aukcji – podnośnik koszowy

Ruchomości przeznaczone do sprzedaży można oglądać po uprzednim umówieniu  się z pracownikiem Spółki Mieszkaniowej – tel.  nr 511 177 494 lub e-mail: p.wojciechowski@sm-kamiennagora.pl

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 23.03.2022 r.

LOKALE UŻYTKOWE PRZEZNACZONE DO NAJMU…

Informujemy, że Spółka Mieszkaniowa dysponuje lokalami użytkowymi, które można nająć w drodze postępowania przetargowego. Ogłoszenie przetargowe znajdziecie Państwo w zakładce PRZETARGI-LOKALE UŻYTKOWE przetarg-na-lokale-uz.-23.03.2022.pdf (sm-kamiennagora.pl)

Przedmiotem przetargu jest:

1. Lokal użytkowy przy ul. Pl. Wolności 12

 • Rodzaj działalności: kawiarnia lub z przeznaczeniem na zakład fryzjerski
 • Powierzchnia: 61,73 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 10,00 zł/m²
 • Wadium: 800,00 zł

2. Lokal użytkowy przy ul. Katowicka 14

 • Rodzaj działalności: handlowo-usługowa
 • Powierzchnia: 18,20 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 8,00 zł/m²
 • Wadium: 200,00 zł

3. Lokal użytkowy przy ul. Słowiańska 4

 • Rodzaj działalności: handlowo-usługowa
 • Powierzchnia: 41,72 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 8,00 zł/m²
 • Wadium: 450,00 zł

Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 573-338-867

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 10.03.2022 r.

Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy…

Zobacz obraz źródłowy

Informujemy, że Gmina Miejska w Kamiennej Górze utworzyła rachunki bankowe przeznaczone dla wpłat darowizn na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. 

Gmina Miejska Kamienna Góra

Plac Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Góra

Konto bankowe PKO BP

Dla wpłat PLN: 79 1020 5226 0000 6802 0735 7363

Dla wpłat EURO: 33 1020 5226 0000 6102 0735 9310

W tytule przelewu należy podać:

Darowizna – Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy. 

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 01.03.2022 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 28.02.2022 r. zakończyła się umowa pomiędzy Spółką Mieszkaniową Sp. z o.o. a Gminą Miejską Kamienna Góra na utrzymanie:

 • szaletu miejskiego znajdującego się przy ul. Broniewskiego w Kamiennej Górze,
 • słupów i tablic ogłoszeniowych znajdujących się na terenie miasta Kamienna Góra.

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 25.01.2022 r.

Wspólnota Mieszkaniowa przy al. Wojska Polskiego 28 w Kamiennej Górze realizuje w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr. 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania nr. 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pt. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO przy al. Wojska Polskiego 28 w Kamiennej Górze”, nr RPDS.03.03.04-02-0056/16.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Dofinansowanie projektu z UE: 178 734,33 PLN ( 85,00 % wydatków kwalifikowalnych)

Rozpoczęcie realizacji projektu: 11.08.2016r.

Zakończenie realizacji projektu: 15.07.2022r.

 

 

Opublikowano 25.01.2022 r.

Obsługa interesantów  w związku z przyrostem nowych przypadków Covid-19…

Zobacz obraz źródłowy

Szanowni Państwo,

W związku z  przyrostem nowych przypadków COVID-19 oraz wytycznymi Rady Ministrów, Spółka Mieszkaniowa dbając o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa i pracowników Spółki prosi  interesantów o ograniczenie wizyt w siedzibie Spółki. Wszelkie formalności niewymagające bezpośredniego kontaktu z pracownikami prosimy załatwiać:

 1. telefonicznie: 75 64 55 160 lub 75 64 55 190
 2. elektronicznie: sekretariat@sm-kamiennagora.pl lub bok@sm-kamiennagora.pl
 3. za pośrednictwem Internetowej Obsługi Kontrahenta

Dziękujemy za zastosowanie się do powyższych ograniczeń.

Przejdź do strony Facebooka

Opublikowano 17.01.2022 r.

SPRZĄTANIE KLATEK SCHODOWYCH….

Zobacz obraz źródłowy

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Kamiennej Górze jako zarządca nieruchomości zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych firm sprzątających zajmujących się utrzymaniem czystości w częściach wspólnych budynków mieszkalnych o składanie ofert współpracy.

Zakres pracy: Sprzątanie klatek schodowych we wspólnotach mieszkaniowych na terenie miasta Kamienna Góra.

Ogólne oferty współpracy oraz informacje o chęci podjęcia współpracy należy składać na adres: bok@sm-kamiennagora.pl lub w siedzibie Spółki Mieszkaniowej sp. z o.o.

W przypadku pytań prosimy o pod numerem telefonu tel. 511 177 244

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 10.01.2022 r.

LOKALE UŻYTKOWE PRZEZNACZONE DO NAJMU…

Informujemy, że Spółka Mieszkaniowa dysponuje lokalami użytkowymi, które można nająć w drodze postępowania przetargowego. Ogłoszenie przetargowe znajdziecie Państwo w zakładce PRZETARGI-LOKALE UŻYTKOWE przetarg-na-lokale-uz.-10.01.2022.pdf (sm-kamiennagora.pl)

Przedmiotem przetargu jest:

1. Lokal użytkowy przy ul. Pl. Wolności 12

 • Rodzaj działalności: kawiarnia lub z przeznaczeniem na zakład fryzjerski
 • Powierzchnia: 61,73 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 10,00 zł/m²
 • Wadium: 800,00 zł

2. Lokal użytkowy przy ul. Katowicka 14

 • Rodzaj działalności: handlowo-usługowa
 • Powierzchnia: 18,20 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 8,00 zł/m²
 • Wadium: 200,00 zł

3. Lokal użytkowy przy ul. Słowiańska 4

 • Rodzaj działalności: handlowo-usługowa
 • Powierzchnia: 41,72 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 8,00 zł/m²
 • Wadium: 450,00 zł

Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 573-338-867

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 17.12.2021 r.

 

Opublikowano 17.12.2021 r.

 

Opublikowano 13.12.2021 r.

LOKALE UŻYTKOWE PRZEZNACZONE DO NAJMU…

Informujemy, że Spółka Mieszkaniowa dysponuje lokalami użytkowymi, które można nająć w drodze postępowania przetargowego. Ogłoszenie przetargowe znajdziecie Państwo w zakładce PRZETARGI-LOKALE UŻYTKOWE przetarg-na-lokale-uz.-13.12.2021.pdf (sm-kamiennagora.pl)

Przedmiotem przetargu jest:

1. Lokal użytkowy przy ul. Pl. Wolności 12

 • Rodzaj działalności: kawiarnia lub z przeznaczeniem na zakład fryzjerski
 • Powierzchnia: 61,73 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 10,00 zł/m²
 • Wadium: 800,00 zł

2. Lokal użytkowy przy ul. Katowicka 14

 • Rodzaj działalności: handlowo-usługowa
 • Powierzchnia: 18,20 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 8,00 zł/m²
 • Wadium: 200,00 zł

3. Lokal użytkowy przy ul. Słowiańska 4

 • Rodzaj działalności: handlowo-usługowa
 • Powierzchnia: 41,72 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 8,00 zł/m²
 • Wadium: 450,00 zł

5. Lokal użytkowy przy ul. Lubawska 4

 • Rodzaj działalności: Sudecka Informacja Turystyczna
 • Powierzchnia: 47,71 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 3,00 zł/m²
 • Wadium: 180,00 zł

Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 573-338-867

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 22.11.2021 r.

LOKALE UŻYTKOWE PRZEZNACZONE DO NAJMU…

Informujemy, że Spółka Mieszkaniowa dysponuje lokalami użytkowymi, które można nająć w drodze postępowania przetargowego. Ogłoszenie przetargowe znajdziecie Państwo w zakładce PRZETARGI-LOKALE UŻYTKOWE Przetarg-na-lokale-uz.-22.11.2021.pdf (sm-kamiennagora.pl)

Przedmiotem przetargu jest:

1. Lokal użytkowy przy ul. Pl. Wolności 12

 • Rodzaj działalności: kawiarnia lub z przeznaczeniem na zakład fryzjerski
 • Powierzchnia: 61,73 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 15,00 zł/m²
 • Wadium: 1 200,00 zł

2. Lokal użytkowy przy ul. Katowicka 14

 • Rodzaj działalności: handlowo-usługowa
 • Powierzchnia: 18,20 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 10,00 zł/m²
 • Wadium: 250,00 zł

3. Lokal użytkowy przy ul. Słowiańska 4

 • Rodzaj działalności: handlowo-usługowa
 • Powierzchnia: 41,72 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 12,00 zł/m²
 • Wadium: 650,00 zł

Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 573-338-867

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 09.11.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano 30.09.2021 r.

LOKALE UŻYTKOWE PRZEZNACZONE DO NAJMU…

Informujemy, że Spółka Mieszkaniowa dysponuje lokalami użytkowymi, które można nająć w drodze postępowania przetargowego. Ogłoszenie przetargowe znajdziecie Państwo w zakładce PRZETARGI-LOKALE UŻYTKOWE Przetarg-na-lokale-uz.-24.09.2021.pdf (sm-kamiennagora.pl)

Przedmiotem przetargu jest:

1. Lokal użytkowy przy ul. Pl. Wolności 12

 • Rodzaj działalności: kawiarnia lub z przeznaczeniem na zakład fryzjerski
 • Powierzchnia: 61,73 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 15,00 zł/m²
 • Wadium: 1 200,00 zł

2. Lokal użytkowy przy ul. Katowicka 14

 • Rodzaj działalności: handlowo-usługowa
 • Powierzchnia: 18,20 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 10,00 zł/m²
 • Wadium: 250,00 zł

3. Lokal użytkowy przy ul. Słowiańska 4

 • Rodzaj działalności: handlowo-usługowa
 • Powierzchnia: 41,72 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 12,00 zł/m²
 • Wadium: 650,00 zł

Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 573-338-867

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 28.09.2021.

 

Szanowni Państwo Przedsiębiorcy

branży usług budowlanych

 

                                            Zaproszenie

na spotkanie w sprawie remontów budynków wspólnot mieszkaniowych finansowanych kredytami bankowymi

Spółka Mieszkaniowa Spółka z o.o. zs. w Kamiennej Górze rozpoczęła w tym roku realizację projektu remontów budynków wspólnot mieszkaniowych finansowanych kredytami bankowymi. Zgodnie z jego założeniami, poza wspólnotami mieszkaniowymi i Spółką Mieszkaniową, biorącymi udział w tym przedsięwzięciu są jeszcze także banki oraz wykonawcy remontów. Ostatnie miesiące dostarczyły nam jako zarządcy wspólnot mieszkaniowych wdrażającemu ten projekt wiele doświadczeń w części dotyczącej przygotowania i finansowania przedsięwzięć remontowych. Na tym spotkaniu chcemy się z Państwem nimi podzielić. Chcemy na nim także  omówić z Państwem założenia dotyczące naszych i Waszych oczekiwań co do realizacji kolejnych głównych części tego  projektu, którymi są wykonawstwo tych przedsięwzięć remontowych oraz rozliczenia i płatności z nim związane.

Główne punkty spotkania to:

– przedstawienie zakresu remontów przewidywanych do realizacji w najbliższych latach,

– prezentacja zasad finansowania remontów przez wspólnoty mieszkaniowe,

– procedury  postępowań wyłaniających wykonawców remontów,

– główne warunki umów o wykonanie  remontów, w tym zabezpieczeń i gwarancji udzielanych przez wykonawców.

Spotkanie, na które gorąco Państwa zapraszamy, organizujemy w siedzibie Spółki Mieszkaniowej ( Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 3 ) w dniu 1 października 2021 r. ( piątek ) o godz. 12.00, sala nr 27.

Prosimy o mailowe ( l.kawa@sm-kamiennagora.pl ) lub telefoniczne ( 511 177244 ) potwierdzenie obecności na spotkaniu.

 

Łączę wyrazy szacunku –

Zdzisław Wołyniec

Prezes Zarządu

 

Opublikowano 14.09.2021

Opłata za utrzymanie grobu…

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej Górze jako Zarządca Cmentarzy Komunalnych w Kamiennej Górze wzywa wszystkich opiekunów grobów osób zmarłych pochowanych na terenie cmentarza przy ul. Katowickiej lub cmentarza przy ul. Wałbrzyskiej do uiszczenia opłaty za utrzymanie grobu ziemnego lub grobu murowanego jednoosobowego przez okres kolejnych 20 lat, jeżeli dotychczasowy dwudziestoletni okres, za który wniesiona była poprzednia opłata, dobiegł końca. 

Spółka Mieszkaniowa przypomina, że przepisy art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 31.01.1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych przewidują możliwość likwidacji grobu w celu jego ponownego użycia do nowego pochówku w przypadku niewniesienia ww. należności.

Wszelkie informacje na temat opłat można uzyskać w siedzibie zarządcy cmentarzy mieszczącej się przy ul. Wałbrzyskiej 14,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerami telefonów: 511 177 414, 511 177 884.

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 05.08.2021 r.

LOKALE UŻYTKOWE PRZEZNACZONE DO NAJMU…

Informujemy, że Spółka Mieszkaniowa dysponuje lokalami użytkowymi, które można nająć w drodze postępowania przetargowego. Ogłoszenie przetargowe znajdziecie Państwo w zakładce PRZETARGI-LOKALE UŻYTKOWE Przetarg na lokale uż. 04.08.20211 – Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. (sm-kamiennagora.pl)

Przedmiotem przetargu jest:

1. Lokal użytkowy przy ul. Pl. Wolności 12

 • Rodzaj działalności: kawiarnia
 • Powierzchnia: 61,73 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 15,00 zł/m²
 • Wadium: 1 200,00 zł

2. Lokal użytkowy przy ul. Katowicka 14

 • Rodzaj działalności: handlowo-usługowa
 • Powierzchnia: 18,20 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 10,00 zł/m²
 • Wadium: 250,00 zł

3. Lokal użytkowy przy ul. Słowiańska 4

 • Rodzaj działalności: handlowo-usługowa
 • Powierzchnia: 41,72 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 12,00 zł/m²
 • Wadium: 650,00 zł

4. Lokal użytkowy przy ul. Słowiańska 4 (wejście od klatki schodowej)

 • Rodzaj działalności: handlowo-usługowa
 • Powierzchnia: 40,94 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 3,00 zł/m²
 • Wadium: 200,00 zł

Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 573-338-867

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 14.06.2021 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI…

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.  informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu sprzedaż poniżej wymienionej ruchomości:

1. Piaskarka samozaładowcza podwieszana:

 • Typ: PS-200
 • Rok budowy: 2012 r.
 • Numer fabryczny: 148
 • Minimalna cena sprzedaży: 3 500,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT

Warunki aukcji na sprzedaż ruchomości Spółki Mieszkaniowej Spółka z o.o.. zs. w Kamiennej Górze.

Ruchomości przeznaczone do sprzedaży można oglądać po uprzednim umówieniu  się z pracownikiem Spółki Mieszkaniowej – tel.  nr 511 177 218 lub e-mail: d.checinski@sm-kamiennagora.pl

Przejdź do strony Facebooka

Opublikowano 31.05.2021 r. 

Informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021 r. (piątek) Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. będzie zamknięta.

Przerwa wynika z przepisów prawa – 4 czerwca br. będzie dniem wolnym w zamian za święto przypadające na sobotę 1 maja br.

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 17.05.2021 r. 

Spółka Mieszkaniowa informuje, że zgodnie z umowami zawartymi z Gminą Miejską Kamienna Góra rozpoczęła pierwsze w tym sezonie koszenie traw na terenie parków, skwerów i placów zabaw.

W następnym tygodniu zaczynamy wykaszanie poboczy dróg gminnych – w tym celu Spółka Mieszkaniowa zainwestowała w nowy sprzęt – ramię koszące, które zdecydowanie usprawni prace związane z wykaszaniem pasów drogowych.

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 14.05.2021 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI…

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.  informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu sprzedaż poniżej wymienionej ruchomości:

1. Piaskarka samozaładowcza podwieszana:

 • Typ: PS-200
 • Rok budowy: 2012 r.
 • Numer fabryczny: 148
 • Minimalna cena sprzedaży: 3 500,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT

2. Ramię wysięgnika ze sterowaniem cięgnowym + głowica kosząca + Lama 120:

 • Typ: KWT 550
 • Rok budowy: 2017 r.
 • Numer fabryczny: 0028515
 • Minimalna cena sprzedaży: 31 100,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT

3. Przyczepa TEKNAMOTOR:

 • Model pojazdu: Skorpion
 • Wersja: W 160 SD
 • Rok produkcji: 2017 r.
 • Nr rejestracyjny: DKA58
 • Minimalna cena sprzedaży: 42 200,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT

Warunki aukcji na sprzedaż ruchomości Spółki Mieszkaniowej Spółka z o.o.. zs. w Kamiennej Górze.

Ruchomości przeznaczone do sprzedaży można oglądać po uprzednim umówieniu  się z pracownikiem Spółki Mieszkaniowej – tel.  nr 511 177 218 lub e-mail: d.checinski@sm-kamiennagora.pl

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 30.04.2021 r.

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. publikuje Państwu program realizowany przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o., który dotyczy wsparcia rozwoju mirko, małych i średnich przedsiębiorców na Dolnym Śląsku. Prezentacja DFG poniżej.

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.

Przejdź do strony Facebooka

Opublikowano 29.04.2021 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZALETU MIEJSKIEGO PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 13 W KAMIENNEJ GÓRZE

Przejdź do strony Facebooka

Opublikowano 26.04.2021 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI…

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.  informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu sprzedaż poniżej wymienionej ruchomości:

 1. Ciągnik rolniczy, marka Zetor wraz z ładowaczem czołowym Trac-Lift 220 SLX:

 • Model pojazdu: Zetor Proxima 90
 • Wersja: 90 B4 WD
 • Rok produkcji: 2013 r.
 • Nr VIN: 000P3B4J32RK02585
 • Minimalna cena sprzedaży: 88 191,00 zł

Warunki aukcji na sprzedaż ruchomości Spółki Mieszkaniowej Spółka z o.o.. zs. w Kamiennej Górze

Ruchomość przeznaczoną do sprzedaży można oglądać po uprzednim umówieniu  się z pracownikiem Spółki Mieszkaniowej – tel.  nr 511 177 218 lub e-mail: d.checinski@sm-kamiennagora.pl

Przejdź do strony Facebooka

Opublikowano 19.04.2021 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI…

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.  informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu sprzedaż poniżej wymienionych ruchomości:

1. Zamiatarka zawieszana – Agata:

 • Typ: ZM-2000
 • Rok budowy: 2015
 • Numer fabryczny: 1037
 • Minimalna cena sprzedaży: 5 228,00 zł

2. Piaskarka samozaładowcza podwieszana:

 • Typ: PS-200
 • Rok budowy: 2012 r.
 • Numer fabryczny: 148
 • Minimalna cena sprzedaży: 3 868,00 zł

3. Ramię wysięgnika ze sterowaniem cięgnowym + głowica kosząca + Lama 120:

 • Typ: KWT 550
 • Rok budowy: 2017 r.
 • Numer fabryczny: 0028515
 • Minimalna cena sprzedaży: 34 502,00 zł

4. Przyczepa TEKNAMOTOR:

 • Model pojazdu: Skorpion
 • Wersja: W 160 SD
 • Rok produkcji: 2017 r.
 • Nr rejestracyjny: DKA58
 • Minimalna cena sprzedaży: 44 391,00 zł

Warunki aukcji na sprzedaż ruchomości Spółki Mieszkaniowej Spółka z o.o.. zs. w Kamiennej Górze.

Ruchomości przeznaczone do sprzedaży można oglądać po uprzednim umówieniu  się z pracownikiem Spółki Mieszkaniowej – tel.  nr 511 177 218 lub e-mail: d.checinski@sm-kamiennagora.pl

Przejdź do strony Facebooka

Opublikowano 24.03.2021 r. 

KOMUNIKAT..

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. jako Zarządca Cmentarzy Komunalnych w Kamiennej Górze informuje, że w związku panującą epidemią COVID-19 i przywróceniem obostrzeń w bezpośrednich kontaktach międzyludzkich OGRANICZA BEZPOŚREDnI KONTAKT Z INTERESANTAMI w biurze Zarządcy cmentarzy przy ul. Wałbrzyskiej 14 w Kamiennej Górze od 23.03.2021 r. do odwołania.
Wszelkie sprawy prosimy załatwiać wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami administracji cmentarzy od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 15:00 pod nr: 511 177 414, 511 177 884 lub kontakt e-mail’owy: cmentarze@sm-kamiennagora.pl.

Korespondencję prosimy dostarczać na adres siedziby głównej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o. o. przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Kamiennej Górze.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Przejdź do strony Facebooka

Opublikowano 19.03.2021 r. 

KOMUNIKAT…

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej Górze informuje, że w dniach od 22.03.2021 do 09.04.2021 r. nie obsługuje interesantów w trybie bezpośrednich kontaktów.

We wszelkich sprawach kierowanych do Spółki Mieszkaniowej prosimy kontaktować się:

 1. telefonicznie: 75 64 55 160 lub 75 64 55 190
 2. elektronicznie:sekretariat@sm-kamiennagora.pl lub bok@sm-kamiennagora.pl
 1. za pośrednictwem Internetowej Obsługi Kontrahenta

Dziękujemy za zastosowanie się do powyższych ograniczeń.  

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 15.03.2021 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI…

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.  informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu sprzedaż poniżej wymienionych ruchomości:

 1. Przyczepa PRONAR:

 • Model pojazdu: T655 3.0t
 • Wersja: komunalna
 • Rok produkcji: 2012
 • nr rejestracyjny: DKA30SC
 • Minimalna cena sprzedaży: 7 134,00 zł

2. Zamiatarka zawieszana – Agata:

 • Typ: ZM-2000
 • Rok budowy: 2015
 • Numer fabryczny: 1037
 • Minimalna cena sprzedaży: 6 150,00 zł

3. Piaskarka samozaładowcza podwieszana:

 • Typ: PS-200
 • Rok budowy: 2012 r.
 • Numer fabryczny: 148
 • Minimalna cena sprzedaży: 4 551,00 zł

4. Ramię wysięgnika ze sterowaniem cięgnowym + głowica kosząca + Lama 120:

 • Typ: KWT 550
 • Rok budowy: 2017 r.
 • Numer fabryczny: 0028515
 • Minimalna cena sprzedaży: 40 590,00 zł

5. Przyczepa TEKNAMOTOR:

 • Model pojazdu: Skorpion
 • Wersja: W 160 SD
 • Rok produkcji: 2017 r.
 • Nr rejestracyjny: DKA58
 • Minimalna cena sprzedaży: 49 323,00 zł

Warunki aukcji na sprzedaż ruchomości Spółki Mieszkaniowej Spółka z o.o.. zs. w Kamiennej Górze.

Ruchomości przeznaczone do sprzedaży można oglądać po uprzednim umówieniu  się z pracownikiem Spółki Mieszkaniowej – tel.  nr 511 177 218 lub e-mail: d.checinski@sm-kamiennagora.pl

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 15.03.2021 r.

Wiosenne porządki czas zacząć!…

Pracownicy Spółki Mieszkaniowej przystąpili do uprzątania kamiennogórskich ulic i chodników po sezonie zimowym. Na teren miasta wyjechały zamiatarki, które usuwają nagromadzony na ulicach i chodnikach piasek.

Przed nami jeszcze kilka mroźnych dni, jednak już szykujemy się na przyjście wiosny!

Pomimo to, informujemy wszystkich zaniepokojonych Mieszkańców Kamiennej Góry, że w przypadku wystąpienia niekorzystnych zimowych warunków atmosferycznych będziemy na pewno interweniować.

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 08.03.2021 r.

KOMUNIKAT…

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej Górze informuje, że w dniach od 09.03.2021 do 19.03.2021 r. nie obsługuje interesantów w trybie bezpośrednich kontaktów.

We wszelkich sprawach kierowanych do Spółki Mieszkaniowej prosimy kontaktować się:

 1. telefonicznie: 75 64 55 160 lub 75 64 55 190
 2. elektronicznie:sekretariat@sm-kamiennagora.pl lub bok@sm-kamiennagora.pl
 3. za pośrednictwem Internetowej Obsługi Kontrahenta

Dziękujemy za zastosowanie się do powyższych ograniczeń.  

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 26.02.2021 r.

Opłata za utrzymanie grobu…

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej Górze jako Zarządca Cmentarzy Komunalnych w Kamiennej Górze wzywa wszystkich opiekunów grobów osób zmarłych pochowanych na terenie cmentarza przy ul. Katowickiej lub cmentarza przy ul. Wałbrzyskiej do uiszczenia opłaty za utrzymanie grobu ziemnego lub grobu murowanego jednoosobowego przez okres kolejnych 20 lat, jeżeli dotychczasowy dwudziestoletni okres, za który wniesiona była poprzednia opłata, dobiegł końca. 

Spółka Mieszkaniowa przypomina, że przepisy art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 31.01.1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych przewidują możliwość likwidacji grobu w celu jego ponownego użycia do nowego pochówku w przypadku niewniesienia ww. należności.

Wszelkie informacje na temat opłat można uzyskać w siedzibie zarządcy cmentarzy mieszczącej się przy ul. Wałbrzyskiej 14,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerami telefonów: 511 177 414, 511 177 884.

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 11.02.2021 r.

LOKALE UŻYTKOWE PRZEZNACZONE DO NAJMU…

Informujemy, że Spółka Mieszkaniowa dysponuje lokalami użytkowymi, które można nająć w drodze postępowania przetargowego. Ogłoszenie przetargowe znajdziecie Państwo w zakładce PRZETARGI-LOKALE UŻYTKOWE Przetarg-na-lokale-uz.-04.02.2021-1.pdf (sm-kamiennagora.pl)

Przedmiotem przetargu jest:

1. Lokal użytkowy przy ul. Pl. Wolności 12

 • Rodzaj działalności: kawiarnia
 • Powierzchnia: 61,73 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 15,00 zł/m²
 • Wadium: 1 200,00 zł

2. Lokal użytkowy przy ul. Katowicka 14

 • Rodzaj działalności: handlowo-usługowa
 • Powierzchnia: 18,20 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 10,00 zł/m²
 • Wadium: 250,00 zł

3. Lokal użytkowy przy ul. Słowiańska 4

 • Rodzaj działalności: handlowo-usługowa
 • Powierzchnia: 41,72 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 12,00 zł/m²
 • Wadium: 650,00 zł

Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 573-338-867

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 02.02.2021 r.

KOMUNIKAT…

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze uprzejmie informuje, że od 1 lutego 2021 r. obowiązki zimowego utrzymania poniżej wymienionych terenów miejskich przejęte zostały przez podmiot, który w listopadzie 2020 r. wygrał postępowanie przetargowe na „Bieżące utrzymanie obiektów zieleni miejskiej na terenie miasta Kamienna Góra” w okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r.

W związku z powyższym Spółka Mieszkaniowa nie odpowiada za odśnieżanie, likwidowanie błota pośniegowego i śliskości na terenach:

 • Parku im. Ks. Bolka II przy Al. Wojska Polskiego,
 • Parku im. Carla Gottharda Langhansa przy ul. M.C. Skłodowskiej wraz z ciągiem pieszym od ul. M.C. Skłodowskiej do ul. Piastowskiej (w tym: schody i chodnik przy ogrodzeniu Sz.P. nr 4 i LO),
 • parku przy ul. Ks. Bolka I na skrzyżowaniu z ul. Krzeszowską,
 • parku przy ul. Ks. Bolka I,
 • Góry Parkowej, w tym: terenu parku, ścieżki edukacyjnej do pomnika z 1866 r., trasy turystycznej,
 • skweru-skrzyżowania: ul. M.C. Skłodowskiej i ul. Słonecznej,
 • skweru im. T. Kalamana przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. Słonecznej,
 • skweru przy skrzyżowaniu ul. Wałbrzyskiej i ul. Katowickiej,
 • skweru przy ul. Staszica,
 • skweru przy ul. Hallera,
 • skweru przy ul. Chopina wraz z siłownią plenerową,
 • deptaku przy ul. Spacerowej,
 • placów zabaw przy ulicach: Piastowskiej, Cichej, Ściegiennego, Szpitalnej, Wiejskiej, Bohaterów Getta,
 • placu zabaw i kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kościuszki (za dawną Sz.P. nr 3)
 • placu zabaw, siłowni plenerowej, boiska sportowego oraz skweru na Os. Antonówka.

Przejdź do strony na Facebooka

 

 

Opublikowano 22.01.2021 r.

OTWARCIE SPÓŁKI MIESZKANIOWEJ DLA INTERESANTÓW…

Spółka Mieszkaniowa informuje, że z dniem 25.01.2021 r. (poniedziałek) wznawia bezpośrednią obsługę interesantów.

Obsługa ta odbywać się będzie:

 • w biurach rejonów:
 • w poniedziałki: od 715  do 1000   i  od  1230  do 1600
 • we wtorki, środy i czwartki: od 715  do 1000  i  od  1230  do 1500
 • w piątki: poprzez telefoniczny kontakt z administratorami i technikami poszczególnych rejonów,

 

 • w biurze ds. windykacji:
 • w poniedziałki: od 715  do  1600
 • we wtorki, środy i czwartki: od  715  do 1500
 • w piątki: telefonicznie, nr tel. 75 64 55 169

 

 • w Biurze Obsługi Klienta:
 • w poniedziałki: od 715  do  1600
 • w pozostałe dni tygodnia:  od  715  do  1500

 

Zachęcamy do korzystania z naszych usług i komunikowania się z pracownikami Spółki Mieszkaniowej z wykorzystaniem  Internetu poprzez:

– korespondencję mailową:   bok@sm-kamiennagora.pl

– uzyskanie dostępu do  Internetowej Obsługi Kontrahenta

oraz kontakt telefoniczny – 75 64 55 190

Interesantów, którzy chcą skorzystać z bezpośredniej obsługi prosimy o:

 • założeniu maseczki ochronnej,
 • dezynfekcji rąk,
 • zachowaniu dystansu wynoszącego 1,5 metra.

Przejdź do strony Facebooka.

 

Opublikowano 22.12.2020 r.

KOMUNIKAT…

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. jako Zarządca Cmentarzy Komunalnych w Kamiennej Górze informuje, że w dniach: 24.12.2020 r. oraz 31.12.2020 r. biuro Zarządcy będzie czynne w godz. 08:00 – 12:00.

Przejdź do strony Facebooka.

Opublikowano 30.11.2020 r.

LOKALE UŻYTKOWE PRZEZNACZONE DO NAJMU…

Informujemy, że Spółka Mieszkaniowa dysponuje lokalami użytkowymi, które można nająć w drodze postępowania przetargowego. Ogłoszenie przetargowe znajdziecie Państwo w zakładce PRZETARGI-LOKALE UŻYTKOWE sm-kamiennagora.pl/wp-content/uploads/2020/11/Przetarg-na-lokale-uz.-25.11.2020.pdf (sm-kamiennagora.pl)

Przedmiotem przetargu jest:

1. Lokal użytkowy przy ul. Pl. Wolności 12

 • Rodzaj działalności: kawiarnia
 • Powierzchnia: 61,73 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 15,00 zł/m²
 • Wadium: 1 200,00 zł

2. Lokal użytkowy przy ul. Młyńska 1

 • Rodzaj działalności: handlowo-usługowa
 • Powierzchnia: 27,91 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 12,00 zł/m²
 • Wadium: 420,00 zł

3. Lokal użytkowy przy ul. Katowicka 14

 • Rodzaj działalności: handlowo-usługowa
 • Powierzchnia: 18,20 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 10,00 zł/m²
 • Wadium: 250,00 zł

4. Lokal użytkowy przy ul. Słowiańska 4

 • Rodzaj działalności: handlowo-usługowa
 • Powierzchnia: 41,72 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 12,00 zł/m²
 • Wadium: 650,00 zł

5. Lokal użytkowy przy ul. Ściegiennego 1

 • Rodzaj działalności: handlowo-usługowa
 • Powierzchnia: 81,27 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 4,00 zł/m²
 • Wadium: 400,00 zł

Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 573-338-867

Przejdź do strony Facebooka

Opublikowano 16.11.2020 r.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)…

Spółka Mieszkaniowa informuje, że Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) od dnia 16.11.2020 r. zostają otwarty w ograniczonym zakresie. Punkty te będą czynne tylko w poniedziałki i wtorki w normalnych godzinach funkcjonowania punktu w danej lokalizacji.

Aby minimalizować bezpośredni kontakt mieszkańców z pracownikami, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom”, prosi aby osoby oddające odpady pobrały formularz zdania odpadów ze strony internetowej http://sanikom.com.pl lub wypełnili formularz na miejscu bezpośrednio przed zdaniem odpadów i wrzucili go do skrzynki podawczej.

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 16.10.2020 r.

KOMUNIKAT…

 W związku z wejściem powiatu kamiennogórskiego w strefę czerwoną z dniem 19.10.2020 r.  Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej Górze informuje, że przeprowadzanie zebrań rocznych wspólnot mieszkaniowych zostaje wstrzymane.

Po ustąpieniu zagrożenia zostaną wyznaczone nowe terminy zebrań.

Dodatkowo ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Państwa i pracowników Spółki prosimy interesantów o ograniczenie wizyt w Spółce Mieszkaniowej. Wszelkie formalności niewymagające bezpośredniego kontaktu z pracownikami prosimy załatwiać:

 1. telefonicznie: 75 64 55 160 lub 75 64 55 190
 2. elektronicznie: sekretariat@sm-kamiennagora.pl lub bok@sm-kamiennagora.pl
 3. za pośrednictwem Internetowej Obsługi Kontrahenta

  Dziękujemy za zastosowanie się do powyższych ograniczeń.

Przejdź do strony Facebooka

Opublikowano 14.10.2020 r.

E-KORESPONDENCJA…

Uproszczenie czynności korespondencyjnych pomiędzy Spółką Mieszkaniową a Państwem jako właścicielami lub najemcami lokali mieszkalnych czy też właścicielami lub najemcami/użytkownikami lokali użytkowych, nieponoszenie kosztów korespondencji i przyspieszenie jej docierania do adresatów, to wzajemne korzyści dla Państwa i dla Spółki. Mając na celu osiągnięcie tych korzyści Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. proponuje Państwu wymianę tej korespondencji ( dokumentów ) pocztą elektroniczną, na udostępnione sobie adresy e-mail. Adres e-mail Spółki: bok@sm-kamiennagora.pl jest już zapewne Państwu znany. Aby i Spółka mogła korzystać z tego udogodnienia w kontaktach z Państwem, prosimy o podpisanie ” Zgody na otrzymywanie dokumentów drogą elektroniczną’  i dostarczenie jej do siedziby Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Sienkiewicza 3 lub przesłanie jej skanem w formacie PDF na powyżej podany adres e-mail.
Jako Spółka mamy nadzieję, że skorzystanie przez Państwa z zaproponowanej przez nas zmiany w sposobie kontaktowania się pozwoli nam lepiej świadczyć Państwu dotychczasowe usługi, informować o nowych usługach i wyraźnie poprawi nasze wzajemne relacje.

Łączę wyrazy szacunku –

Prezes Zarządu
Spółki Mieszkaniowej

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 17.09.2020 r.

PRZETARG OGRANICZONY…

Informujemy, że Spółka Mieszkaniowa organizuje przetarg ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego:

 1. Przetarg ograniczony tylko dla mieszkańców budynku ul. Lompy 7 Przetarg ogr. Lompy 7 II
 2. Przetarg ograniczony tylko dla mieszkańców budynku ul. Waryńskiego 14 Przetarg ogr. Waryńskiego 14 II

Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 511-177-410

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 17.09.2020 r.

LOKALE UŻYTKOWE PRZEZNACZONE DO NAJMU…

Informujemy, że Spółka Mieszkaniowa dysponuje lokalami użytkowymi, które można nająć w drodze postępowania przetargowego. Ogłoszenie przetargowe znajdziecie Państwo w zakładce PRZETARGI-LOKALE UŻYTKOWE http://sm-kamiennagora.pl/wp-content/uploads/2020/09/Przetarg-na-lokale-u%C5%BC.-16.09.2020.pdf

Przedmiotem przetargu jest:

1. Lokal użytkowy przy ul. Pl. Wolności 12

 • Rodzaj działalności: kawiarnia
 • Powierzchnia: 61,73 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 15,00 zł/m²
 • Wadium: 1 200,00 zł

2. Lokal użytkowy przy ul. Młyńska 1

 • Rodzaj działalności: handlowo-usługowa
 • Powierzchnia: 27,91 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 12,00 zł/m²
 • Wadium: 420,00 zł

3. Lokal użytkowy dawnej portierni przy targu od ul. Staszica (działka nr 203/1, obr. 6)

 • Rodzaj działalności: gospodarcza
 • Powierzchnia: 7,30 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 8,00 zł/m²
 • Wadium: 75,00 zł

4. Lokal użytkowy przy ul. Katowicka 14

 • Rodzaj działalności: handlowo-usługowa
 • Powierzchnia: 18,20 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 10,00 zł/m²
 • Wadium: 250,00 zł

4. Lokal użytkowy przy ul. Słowiańska 4

 • Rodzaj działalności: handlowo-usługowa
 • Powierzchnia: 41,72 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 12,00 zł/m²
 • Wadium: 650,00 zł

Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 511-177-410

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 02.09.2020 r.

Opublikowano 04.08.2020 r.

 

Opublikowano 24.07.2020 r.

Dni wolne od pracy za święto przypadające w sobotę…

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2020 z dnia 23.07.2020 Prezesa Zarządu Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamiennej Górze w sprawie: wyznaczenia dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę Spółka Mieszkaniowa informuję, że ustanowiono:

 • dzień 14 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. za święto przypadające w sobotę tj. 15 sierpnia 2020r.
 • dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. za święto przypadające w sobotę tj. 26 grudnia 2020r.

Przejdź do strony Facebooka

Opublikowano 16.07.2020 r.

LOKALE UŻYTKOWE PRZEZNACZONE DO NAJMU…

Informujemy, że Spółka Mieszkaniowa dysponuje lokalami użytkowymi, które można nająć w drodze postępowania przetargowego. Ogłoszenie przetargowe znajdziecie Państwo w zakładce PRZETARGI-LOKALE UŻYTKOWE http://sm-kamiennagora.pl/wp-content/uploads/2020/07/Przetarg-na-lokale-u%C5%BC.-15.07.2020.pdf

Przedmiotem przetargu jest:

1. Lokal użytkowy przy ul. Pl. Wolności 12

 • Rodzaj działalności: kawiarnia
 • Powierzchnia: 61,73 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 15,00 zł/m²
 • Wadium: 1 200,00 zł

2. Lokal użytkowy przy ul. Młyńska 1

 • Rodzaj działalności: handlowo-usługowa
 • Powierzchnia: 27,91 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 12,00 zł/m²
 • Wadium: 420,00 zł

3. Lokal użytkowy przy ul. Papieża Jana Pawła II 23

 • Rodzaj działalności: handlowo-usługowa
 • Powierzchnia: 31,04 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 10,00 zł/m²
 • Wadium: 400,00 zł

4. Lokal użytkowy dawnej portierni przy targu od ul. Staszica (działka nr 203/1, obr. 6)

 • Rodzaj działalności: gospodarcza
 • Powierzchnia: 7,30 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 8,00 zł/m²
 • Wadium: 75,00 zł

5. Lokal użytkowy przy ul. Lubawska 4

 • Rodzaj działalności: Punkt Informacji Turystycznej wraz z prowadzeniem małej gastronomii
 • Powierzchnia: 47,71 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 3,00 zł/m²
 • Wadium: 180,00 zł

Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 511-177-410

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 02.07.2020 r.

OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE:

Informujemy, że z dniem 01.07.2020 r. zmieniają się zasady dotyczące opłat za odpady komunalne. Opłaty uiszczane są przez:

 • Najemców lokali komunalnych, lokali użytkowych – w kasie Urzędu Miasta w Kamiennej Górze,
 • Najemców lokali komunalnych, lokali użytkowych, których budynek zarządzany jest przez inną firmę niż Spółka Mieszkaniowa – na indywidualny rachunek bieżącego utrzymania.
 • Właścicieli mieszkań i lokali użytkowych – na indywidualny rachunek bieżącego utrzymania.

Jednoczenie informujemy, że nie ma możliwości wpłat w Kasie Spółki Mieszkaniowej.

Opłata za odpady segregowane za jedną osobę wynosi 20,00 zł.

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 30.06.2020 r.

Wspieramy! Przejdź do strony Facebooka -> #GaszynChallenge

 

Opublikowano 30.06.2020 r.

OGŁOSZENIE – koszenie terenów zieleni

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 17.06.2020 r.

LOKALE UŻYTKOWE PRZEZNACZONE DO NAJMU…

Informujemy, że Spółka Mieszkaniowa dysponuje lokalami użytkowymi, które można nająć w drodze postępowania przetargowego. Ogłoszenie przetargowe znajdziecie Państwo w zakładce PRZETARGI-LOKALE UŻYTKOWE http://sm-kamiennagora.pl/wp-content/uploads/2020/06/Przetarg-na-lokale-u%C5%BC.-15.06.2020.pdf

Przedmiotem przetargu jest:

1. Lokal użytkowy przy ul. Pl. Wolności 12

 • Rodzaj działalności: kawiarnia
 • Powierzchnia: 61,73 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 20,00 zł/m²
 • Wadium: 1 600,00 zł

2. Lokal użytkowy przy ul. Kościuszki 14,16

 • Rodzaj działalności: handlowa
 • Powierzchnia: 63,33 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 7,00 zł/m²
 • Wadium: 560,00 zł

3. Lokal użytkowy przy ul. Papieża Jana Pawła II 15

 • Rodzaj działalności: handlowa
 • Powierzchnia: 45,54 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 10,00 zł/m²
 • Wadium: 570,00 zł

4. Lokal użytkowy dawnej portierni przy targu od ul. Staszica (działka nr 203/1, obr. 6)

 • Rodzaj działalności: gospodarcza
 • Powierzchnia: 7,30 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 10,00 zł/m²
 • Wadium: 90,00 zł

5. Lokal użytkowy przy ul. Lubawska 4

 • Rodzaj działalności: Punkt Informacji Turystycznej
 • Powierzchnia: 47,71 m²
 • Stawka jednostkowa wywoławcza czynszu netto: 3,00 zł/m²
 • Wadium: 180,00 zł

Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 511-177-410

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 08.06.2020 r.

12.06.2020 r. (piątek)

Informujemy, że 12 czerwca br. (piątek) Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. jest nieczynna. Zapraszamy w poniedziałek od godziny 07:15.

Przejdź do strony Facebooka

 

Opublikowano 04.06.2020 r.

W TROSCE O PAŃSTWA ZDROWIE…

Informujemy, że troszcząc się o zdrowie Państwa i pracowników Spółki Mieszkaniowej zamontowaliśmy w biurach bezpośredniej obsługi interesantów szklane witryny a w holu dozownik z płynem dezynfekującym. Teraz bez obaw o swoje zdrowie możecie Państwo korzystać z naszych usług 🙂

          

Przejdź do strony Facebooka