• przeksięgowanie nadpłaty z konta funduszu remontowego na konto bieżącego utrzymania formularz nr 1
  • przeksięgowanie nadpłaty z konta bieżącego utrzymania na konto funduszu remontowego formularz nr 2
  • przeksięgowanie nadpłaty w związku z wykupem mieszkania formularz nr 3

 

 

  • zgoda na otrzymywanie dokumentów drogą elektroniczną formularz nr 5
  • oświadczenie dotyczące lokalu mieszkalnego – kupno / dziedziczenie / darowizna / spadek formularz nr 6
  • oświadczenie dotyczące lokalu komunalnego – pełnomocnictwo  formularz nr 7
  • formularz danych potrzebnych do przygotowania umowy najmu lokalu mieszkalnego  formularz nr 8
  • oświadczenie dotyczące lokalu własnościowego – pełnomocnictwo formularz nr 9
  • deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw formularz nr 10