Logowanie do Obsługi Kontrahenta (IOK)

Zachęcamy do korzystania z informacji udostępnionych przez Spółkę Mieszkaniową Sp. z o.o. w Kamiennej Górze (SM) na stronie internetowej: www.sm-kamiennagora.pl

Aby uzyskać dostęp do Internetowej Obsługi Kontrahenta (IOK) należy wypełnić jednorazowo wniosek w siedzibie SM u Administratora rejonu (wykaz rejonów)


Wygląd zakładki IOK na bezpiecznej stronie internetowej

 

Każdy Kontrahent SM otrzyma indywidualny numer (Identyfikator użytkownika) oraz hasło dostępu do swojego rozrachunku.

Internetowa Obsługa Kontrahenta (członka wspólnot mieszkaniowych, najemcy lokalu komunalnego, przedsiębiorcy współpracującego z SM) to szyfrowana mobilna aplikacja, która służy komunikowaniu się pomiędzy SM i jej kontrahentami.

IOK umożliwia:

  • wgląd do wszystkich rozrachunków z SM,
  • dostęp do ogłoszeń tematycznych i informacji ogólnych publikowanych przez SM,
  •  podgląd korespondencji kierowanej przez kontrahenta do SM oraz korespondencji zwrotnej,
  • możliwość zgłaszania awarii technicznych i potrzeb remontowych oraz kontrolowania statusu realizacji zgłoszenia,

członkom wspólnot mieszkaniowych (dodatkowo):

  • dostęp do danych kontaktowych Technika i Administratora obsługujących poszczególne rejony miasta oraz do numerów alarmowych,
  • dostęp do informacji ogólnych dotyczących wspólnoty mieszkaniowej,
  • możliwość dostępu do dokumentów dotyczących zebrań wspólnot mieszkaniowych (projektów uchwał, protokołów z zebrań, sprawozdań, itp.),
  • możliwość głosowania on-line uchwał wspólnot mieszkaniowych,
  • dostęp do informacji o wszystkich zgłoszeniach dokonanych przez członków wspólnoty mieszkaniowej lub najemców lokali komunalnych.

Logowanie do Obsługi Kontrahenta (IOK)