Zapytanie ofertowe – Kapitalny remont pokrycia dachowego dachówkowego wraz z przebudową kominów

budynku nr 1 – 3 przy ul. Staszica w Kamiennej Gorze.

Zapytanie nr WM/01/2019 z dnia 16.05.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Staszica 1 – 3 w Kamiennej Górze, w imieniu której działa Spółka Mieszkaniowa Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac budowlanych pt. „Kapitalny remont pokrycia dachowego dachówkowego wraz z przebudową kominów budynku nr 1 – 3 przy ul. Staszica w Kamiennej Gorze”.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami niezbędna do przygotowania oferty, znajduje się w załącznikach:

WM-01-2019 – SIWZ ul. Staszica 1-3 Remont dachu

ZO – Oferta – Załącznik nr 1

ZO – Umowa o wykonanie robót budowlanych – Załącznik nr 2

ZO – Karta gwarancyjna – zał. do umowy

Przedmiar robót – ul. Staszica 1-3 – Załącznik nr 3

ZO – Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu -Załącznik nr 4

 

Termin składania ofert: 31.05.2019r.