Zapytanie ofertowe – Kapitalny remont pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów, remontem elewacji i schodów budynku nr 11 przy ul. Karola Miarki w Kamiennej Gorze.

Zapytanie nr WM/04/2019 z dnia 27.05.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. K. Miarki 11 w Kamiennej Górze, w imieniu której działa Spółka Mieszkaniowa Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac budowlanych pt. „Kapitalny remont pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów, remontem elewacji i schodów budynku nr 11 przy ul. Karola Miarki w Kamiennej Gorze.”

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami niezbędna do przygotowania oferty, znajduje się w załącznikach:

SIWZ – ul. Karola Miarki 11

Zał. nr 1 – Oferta

Załącznik nr 2:

Gwarancja banku lub TU

Karta gwarancyjna Wykonawcy

Klauzula RODO do umowy

Projekt Umowy – WM

Zał. nr 3 – Przedmiar robót – ul. K.Miarki 11

Zał. nr 4 – Oświadczenie

Termin składania ofert: 10.06.2019r.