Spółka posiada bogatą i nowoczesną flotę w zakresie letniego i zimowego utrzymania terenów, dzięki czemu może wykonywać w należyty sposób powierzone jej zadania. Jeśli byliby Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy w w/w zakresie prosimy o kontakt z naszymi pracownikami.

Kierownik Działu Utrzymania Infrastruktury i Mienia Komunalnego

Klaudia Podeszwa
Pokój nr 15,  tel. kom. 511 177 315
E-mail:
k.podeszwa@sm-kamiennagora.pl