Wspólnoty Mieszkaniowe: Leszczyniec 27, Leszczyniec 49, Czadrów 7, Czadrów 10, Ogorzelec 25, Ogorzelec 63, Ogorzelec 64, Janiszów 53, Szarocin 64, Szarocin 70, Szarocin 80, Szarocin 110, Szarocin 123 w gminie wiejskiej Kamienna Góra, w imieniu i na rzecz których działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zapraszają do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie przetargu na świadczenie usługi p.n.: „Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy wiejskiej Kamienna Góra”.

Warunki udziału w postępowaniu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 1/1/2021/P.

Termin składania ofert upływa w dniu 02 lutego 2021 r. o godz. 10:00

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Załączniki:

1_ SIWZ_1/1/2021/P

2_Formularz oferty_1/1/2021/P

3_Wzór umowy_1/1/2021/P

 

Opublikowane w dniu 3.02.2021r.

Informacja z otwarcia ofert 1/1/2021/P

Opublikowane w dniu 01.03.2021r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 1/1/2021/P