Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/1/2021/P na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy wiejskiej Kamienna Góra

Wspólnoty Mieszkaniowe: Leszczyniec 27, Leszczyniec 49, Czadrów 7, Czadrów 10, Ogorzelec 25, Ogorzelec 63, Ogorzelec 64, Janiszów 53, Szarocin 64, Szarocin 70, Szarocin 80, Szarocin 110, Szarocin 123 w gminie wiejskiej Kamienna Góra, w imieniu i na rzecz których działa Spółka Mieszkaniowa sp. … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/1/2021/P na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy wiejskiej Kamienna Góra