Szanowni Państwo,
zawiadamiam, że w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniem wstępu do budynku Spółki Mieszkaniowej sp. z o.o. procedura składania ofert wygląda następująco.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, opisanej zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu (nazwa i adres Wykonawcy, tytuł zamówienia).

Ofertę należy włożyć do skrzynki ustawionej przed wejściem głównym do budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Kamiennej Górze, w terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu.
Oferty będą wyjmowane ze skrzynki w dniu otwarcia ofert.
Informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowana na stronie, pod danym ogłoszeniem o zamówieniu.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. M. Skłodowskiej-Curie 37 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: ” Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych części wspólnych w budynku przy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 37 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/1/2021/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu 19 stycznia 2021r. o godz. 10:00

Ofertę należy włożyć do skrzynki ustawionej przed wejściem głównym do budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Kamiennej Górze.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/1/2021/ZO .

2. Formularz ofertowy

3. Umowa

4. Karta gwarancyjna – wzór

5. Przedmiar robót

6. Dokumentacja projektowa

Strona tytułowa M.Skłodowska Curie 37

oświadczenie M. Skłodowska Curie 37

opis M Skłodowskiej Curie 37

E-1 Uklad zasilania z rozliczeniowym pomiarem energii elektrycznej

E-2 Schemat zasilania instalacji oświetleniowej

E-3.1 Schemat strukturalny tablicy administracyjnej TBA

E-3.2 Schemat strukturalny tablicy licznikowej TL1

E-3.3 Schemat strukturalny tablicy licznikowej TL2

E-4 Plan tras kablowych – piwnica

E-5 Plan tras kablowych – parter

E-6 Plan tras kablowych – I pięrto

E-7 Plan tras kablowych – II pięrto

E-8 Plan tras kablowych – III pięrto

E-9 Plan tras kablowych – strych

 

Opublikowano w dniu 21.01.2021r.

Informacja z otwarcia ofert – 1/1/2021/ZO