Ogłoszenie nr 1/1/2021/ZO na przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych części wspólnych w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 37 w Kamiennej Górze

Szanowni Państwo, zawiadamiam, że w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniem wstępu do budynku Spółki Mieszkaniowej sp. z o.o. procedura składania ofert wygląda następująco. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, opisanej zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu (nazwa … Czytaj dalej Ogłoszenie nr 1/1/2021/ZO na przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych części wspólnych w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 37 w Kamiennej Górze