Ogłoszenie nr 1/1/2022/P na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 6 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piastowska 6 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 6 w Kamiennej Górze”. Koszt remontu … Czytaj dalej Ogłoszenie nr 1/1/2022/P na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 6 w Kamiennej Górze