Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 7 Kamienna Góra, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Remont pokrycia dachu kopertowego budynku  przy ul. Wojska Polskiego 7 w Kamiennej Górze”.

Koszt remontu zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

Termin wykonania robót do dnia 30 czerwca 2022 r.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Specyfikacja warunków zamówienia nr 2/1/2022/P.

Termin składania ofert upływa w dniu 31 stycznia 2022r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_WojPol7_SWZ-2.1.2022.P

2_Woj Pol 7 -formularz oferty

2_Woj Pol 7-formularz oferty-konsorcjum

3_Woj POl 7 – umowa o rob bud

4._Woj Pol 7 – karta gwarancyjna

5_ Woj Pol 7 – przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert w dniu 31.01.2022r.

WojPol7-info z otwarcia ofert _31012022