Wspólnota Mieszkaniowa ul. Willmanna 11 Krzeszów, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Kapitalny remont dachu wraz z termomodernizacją budynku  przy ul. Willmanna 11 w Krzeszowie”.

Koszt remontu zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

Termin wykonania robót do dnia 30 czerwca 2022 r.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Specyfikacja warunków zamówienia nr 3/1/2022/P.

Termin składania ofert upływa w dniu 09 lutego 2022r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_Willmanna 11_SWZ-3.1.2022.P

2_Willmanna 11 -formularz oferty

2_Willmanna 11 -formularz oferty-konsorcjum

3_Willmanna 11 – umowa o rob bud

4_Willmanna 111 – karta gwarancyjna

5_Willmanna 11 – PRZEDMIAR

Zmiana w zakresie kryterium oceny ofert

1_Willmanna 11_SWZ-3.1.2022.P-zm1

Informacja z otwarcia ofert 08.02.2022r.

I_ informacja z otwarcia ofert _Willmanna11