Ogłoszenie nr 39/11/2021/P na remont dachu i elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Bohaterów Getta 19 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bohaterów Getta 19 w  Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Remont dachu i elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Bohaterów Getta 19 … Czytaj dalej Ogłoszenie nr 39/11/2021/P na remont dachu i elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Bohaterów Getta 19 w Kamiennej Górze