Wspólnota Mieszkaniowa ul. Waryńskiego 9a w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Waryńskiego 9a w Kamiennej Górze”.

Koszt remontu zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

Termin wykonania robót – pięć miesięcy od dnia podpisania umowy.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Specyfikacja warunków zamówienia nr 5/1/2022/P.

Termin składania ofert upływa w dniu 14 lutego 2022r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_Warynskiego 9a – SWZ-5.1.2022.P

2_Warynskiego 9a -formularz oferty

2_Warynskiego 9a -formularz oferty-konsorcjum

3_Warynskiego 9a – umowa o rob bud

4_Warynskiego 9a – karta gwarancyjna

5_Warynskiego 9a-przedmiar robót

Zmiana w zakresie kryterium oceny ofert

1_Warynskiego 9a – SWZ-5.1.2022.P-zm1

Informacja z otwarcia ofert

I_ informacja z otwarcia ofert _Waryńskiego 9a