Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze zaprasza do przystąpienia do aukcji na następujące ruchomości :

  1. piaskarka samozaładowcza podwieszana
  2. ramię wysięgnika ze sterowaniem cięgnowym
  3. przyczepa TEKNAMOTOR (rębak).

Postępowanie aukcyjne jest dwuczęściowe:

I. część pisemna – złożenie oferty nabycia dla każdej ruchomości oddzielenie do dnia 27.05.2021 r. do godz. 15:00,
w Biurze Obsługi Klienta Spółki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Kamiennej Górze przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra

II. część ustna – otwarcie złożonych ofert  oraz licytacja ostatecznej ceny nabycia ruchomości, w sali nr 27, w dniu 28.05.2021 r. o godz. 11:00 w Spółce Mieszkaniowej sp. z o.o. w Kamiennej Górze przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra,

Szczegółowe warunki aukcji ruchomości określają WARUNKI AUKCJI –  SM – Warunki aukcji

PIASKARKA SAMOZAŁADOWCZA PODWIESZANA

RAMIĘ WYSIĘGNIKA

PRZYCZEPA TEKNAMOTOR (rębak)