Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 15a  w Kamiennej Górze, w  imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. :” Remont kapitalny balkonów budynku nr 15a przy ul. Kościuszki w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu o zamówieniu nr  2/3/2020/P.

Termin składania ofert upływa w dniu 24 kwietnia 2020r. o godz. 10:00.
Uwaga! Zmiany w procedurze składania i otwarcia ofert.
Oferty należy złożyć w skrzynce przed wejściem głównym do budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra.
Ponieważ wstęp do budynku jest czasowo ograniczony, po złożeniu oferty należy dzwonić na tel. nr 75 64 55 160/190. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2020r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Przedmiar robót – ul. Kościuszki 15A

3. SIWZ-Kościuszki 15A

4. Formularz oferty

5. Umowa_wzór

6. Karta gwarancyjna_wzór

Opublikowane 17.04.2020r.

1-Ogłoszenie o zamówieniu -zm.

3-SIWZ-_zm

Opublikowane 27.04.2020r.

Informacja z otwarcia ofert