Gmina Miejska Kamienna Góra, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznych instalacji gazowej w częściach wspólnych budynków komunalnych w Kamiennej Górze.

Warunki udziału w postępowaniu określono w poszczególnych Ogłoszeniach o zamówieniu (poniżej).

Termin składania ofert upływa w dniu 09.10.2020 r. o godz. 10:00.

Na każde z poniższych Ogłoszeń o zamówieniu należy złożyć odrębną ofertę (na dedykowanym dla niej Formularzu oferty), przy czym dopuszcza się złożenie kilku ofert w jednej kopercie.

I. Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/10/2020/ZC na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Kościuszki 1 w Kamiennej Górze:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/10/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Umowa

II. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/10/2020/ZC na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Krótkiej 6 w Kamiennej Górze:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/10/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Umowa

III. Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/10/2020/ZC na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Lipowej 1 w Kamiennej Górze:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/10/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Umowa

IV. Ogłoszenie o zamówieniu nr 4/10/2020/ZC na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Łużyckiej 3 w Kamiennej Górze:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 4/10/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Umowa

V. Ogłoszenie o zamówieniu nr 5/10/2020/ZC na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Okrzei 6 w Kamiennej Górze:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 5/10/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Umowa

VI. Ogłoszenie o zamówieniu nr 6/10/2020/ZC na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 w Kamiennej Górze:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 6/10/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Umowa

VII. Ogłoszenie o zamówieniu nr 7/10/2020/ZC na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Papieża Jana Pawła II 21 w Kamiennej Górze:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 7/10/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Umowa

VIII. Ogłoszenie o zamówieniu nr 8/10/2020/ZC na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Papieża Jana Pawła II 23 w Kamiennej Górze:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 8/10/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Umowa

IX. Ogłoszenie o zamówieniu nr 9/10/2020/ZC na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy pl. Wolności 21 w Kamiennej Górze:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 9/10/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Umowa

X. Ogłoszenie o zamówieniu nr 10/10/2020/ZC na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Rybna 10 w Kamiennej Górze:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 10/10/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Umowa

XI. Ogłoszenie o zamówieniu nr 11/10/2020/ZC na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Rybna 4 w Kamiennej Górze:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 11/10/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Umowa

XII. Ogłoszenie o zamówieniu nr 12/10/2020/ZC na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Rybna 5 w Kamiennej Górze:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 12/10/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Umowa

XIII. Ogłoszenie o zamówieniu nr 13/10/2020/ZC na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Rybna 6 w Kamiennej Górze:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 13/10/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Umowa

XIV. Ogłoszenie o zamówieniu nr 14/10/2020/ZC na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Rybna 8 w Kamiennej Górze:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 14/10/2020/ZC_

2. Formularz oferty

3. Umowa

XV. Ogłoszenie o zamówieniu nr 15/10/2020/ZC na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 w Kamiennej Górze:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 15/10/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Umowa

XVI. Ogłoszenie o zamówieniu nr 16/10/2020/ZC na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Waryńskiego 20 w Kamiennej Górze:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 16/10/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Umowa

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFO Z OTWARCIA OFERT NR 1-16/10/2020/ZC