Ogłoszenie o zamówieniu nr 1-16/10/2020/ZC na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznych instalacji gazowych w częściach wspólnych budynków komunalnych w Kamiennej Górze

Gmina Miejska Kamienna Góra, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznych instalacji gazowej w częściach wspólnych budynków komunalnych w Kamiennej Górze. Warunki udziału w … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 1-16/10/2020/ZC na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznych instalacji gazowych w częściach wspólnych budynków komunalnych w Kamiennej Górze