Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 15c  w Kamiennej Górze, w  imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. :” Remont  schodów wejściowych do budynku przy ul. Kościuszki 15cw Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu o zamówieniu nr  10/3/2020/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu 24 kwietnia 2020r. o godz. 10:00.
Uwaga! Zmiany w procedurze składania i otwarcia ofert.
Oferty należy złożyć w skrzynce przed wejściem głównym do budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra.
Ponieważ wstęp do budynku jest czasowo ograniczony, po złożeniu oferty należy dzwonić na tel. nr 75 64 55 160/190. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2020r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 10/3/2020/ZO

2. Formularz oferty

3. Przedmiar robót

4. Umowa -wzór

5. Karta gwarancyjna – wzór

Opublikowane 17.04.2020r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu – zm

Opublikowane 27.04.2020r.

Informacja z otwarcia ofert