Ogłoszenie o zamówieniu nr 10/4/2021/ZO na remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Okrzei 6 w Kamiennej Górze

Gmina Miejska Kamienna Góra, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania p.n.: „Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Okrzei 6 … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 10/4/2021/ZO na remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Okrzei 6 w Kamiennej Górze