Ogłoszenie o zamówieniu nr 10/7/2020/P na wykonanie remontu dachu budynku przy Al. Wojska Polskiego 4 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa Al. Wojska Polskiego 4, w  imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Wykonanie remontu dachu budynku przy Al. Wojska Polskiego 4 w Kamiennej Górze”. Warunki … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 10/7/2020/P na wykonanie remontu dachu budynku przy Al. Wojska Polskiego 4 w Kamiennej Górze