Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. :”Dostawa artykułów biurowych i artykułów chemicznych”. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: CZĘŚĆ I – artykuły biurowe, CZĘŚĆ II – artykuły chemiczne. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub na dwie części zamówienia .

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu o zamówieniu nr  11/4/2020/ZO

Uwaga : Zmiana terminu składania ofert – upływa w dniu 17 czerwca 2020r. o godz. 12:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 11/4/2020/ZO

2. Formularz oferty

3. CZĘŚĆ I – wykaz art. biurowych

4. CZĘŚĆ II – wykaz art. chemicznych

5. Formularz cenowy – art.biurowe

6. Formularz cenowy-art. chemiczne

7. Umowa – art. biurowe

8. Umowa – art. chemiczne

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania wykonawców zmianie uległy następujące załączniki:

1. ZO – ogłoszenie-art. biurowe i chemiczne-zm

3-CZĘŚĆ I – wykaz art. biurowych-zm

4-CZĘŚĆ II – wykaz art. chemicznych-zm

5-Formularz cenowy – art. biurowe-zm

6-Formularz cenowy-art. chemiczne-zm

Odpowiedzi na pytania wykonawców

 

Opublikowane w dniu 19.06.2020r.

Informacja z otwarcia ofert 11/4/2020/ZO

 

Opublikowane w dniu 03.07.2020r.

zawiadomienie o wyborze oferty