Gmina Miejska Kamienna Góra, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania p.n.: „Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Staszica 20 w  Kamiennej Górze”

Warunki udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu nr 11/4/2021/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_Ogłoszenie o zamówieniu nr 11/4/2021/ZO

2_Formularz ofertowy

3_Umowa

4_Karta gwarancyjna

5_Przedmiar robót

 

Opublikowane w dniu 22.04.2021r.

informacja z otwarcia nr 11/4/2021/ZO