Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bohaterów Getta 42, 44, 46 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych części wspólnych nieruchomości w budynku przy ul. Bohaterów Getta 42, 44, 46  w Kamiennej Górze”.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Specyfikacja warunków zamówienia nr 11/6/2021/P.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 czerwca 2021r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_SWZ _BOH GETTA- 11_6_2021_P

2_ Formularz oferty – 11_6_2021_P

3_ Umowa _11_6_2021_P

4_Karta gwarancyjna _11_6_2021_P

6_Przedmiar_Bohaterów Getta 42-46- bez oświetlenia piwnicy

7_rysunki nr 42

8_rysunki nr 44

9_rysunki nr 46

Informacja z otwarcia ofert

BOH GETTA 42-44-46 _info o otwarciu ofert_11.6.2021.P