Ogłoszenie o zamówieniu nr 11/6/2021/P na przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych części wspólnych nieruchomości w budynku przy ul. Bohaterów Getta 42,44,46 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bohaterów Getta 42, 44, 46 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych części wspólnych nieruchomości w budynku … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 11/6/2021/P na przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych części wspólnych nieruchomości w budynku przy ul. Bohaterów Getta 42,44,46 w Kamiennej Górze