Wspólnota Mieszkaniowa Waryńskiego 9a w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w trybie przetargu na zadanie pn.:” Docieplenie ściany elewacji budynku przy ul. Waryńskiego 9a w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ nr 11/7/2020/P.

Termin składania ofert upływa w dniu 11.08.2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 11/7/2020/P

2. SIWZ nr 11/7/2020/P

3. Przedmiar robót

4. Formularz oferty

5. Umowa wzór

6. Karta gwarancyjna

Opublikowane w dniu 17.08.2020r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 11/7/2020/P