Ogłoszenie o zamówieniu nr 12/4/2020/ZO na odwodnienie budynku przy ul. Waryńskiego 15 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Waryńskiego 15  w Kamiennej Górze, w  imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. :”Odwodnienie budynku przy ul. Waryńskiego 15 w Kamiennej Górze”. Warunki udziału … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 12/4/2020/ZO na odwodnienie budynku przy ul. Waryńskiego 15 w Kamiennej Górze