Wspólnota Mieszkaniowa Jeleniogórska 17 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania p.n.: „Remont klatki schodowej budynku przy ul. Jeleniogórskiej 17 w  Kamiennej Górze”

Warunki udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu nr 12/4/2021/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_ZO – ogłoszenie_nr 12/4/2021/ZO

2_ Formularz oferty

3_Umowa

4_ Karta Gwarancyjna

5_ Przedmiar robót

 

Opublikowane w dniu 22.04.2021r.

informacja z otwarcia ofert – 12/4/2021/ZO