Ogłoszenie o zamówieniu nr 12/4/2021/ZO na remont klatki schodowej w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 17 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa Jeleniogórska 17 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania p.n.: „Remont klatki schodowej budynku przy … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 12/4/2021/ZO na remont klatki schodowej w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 17 w Kamiennej Górze