Ogłoszenie o zamówieniu nr 12/8/2020/P na remont elewacji budynku przy ul. Papieża Jana Pawła II 13-15 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa Papieża Jana Pawła II 13-15, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie przetargu na zadanie p.n. ” Remont elewacji budynku przy ul. Papieża Jana … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 12/8/2020/P na remont elewacji budynku przy ul. Papieża Jana Pawła II 13-15 w Kamiennej Górze