Wspólnota Mieszkaniowa ul. Parkowa 5  w Kamiennej Górze, w  imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. :”Remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Parkowej 5 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu o zamówieniu nr  13/4/2020/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu 15 maja 2020r. o godz. 10:00.

Uwaga! Zmiany w procedurze składania i otwarcia ofert.

Oferty należy złożyć w skrzynce przed wejściem głównym do budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra. Ponieważ wstęp do budynku jest czasowo ograniczony, po złożeniu oferty należy dzwonić na tel. nr 75 64 55 160/190. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2020r.

Załączniki:

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu 13/4/2020/ZO

2. Formularz oferty

3. Przedmiar robót

4. Umowa – wzór

5. Karta gwarancyjna

 

Opublikowane 05.05.2020r.

Zamawiający zawiadamia, że uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o ekspertyzę techniczną. W związku z tym zmianie ulegają Ogłoszenie i wzór umowy.

1. Ogłoszenie o zamówieniu 13/4/2020/ZO-zm

4. Umowa – wzór-zm

Ekspertyza techniczna

Rysunek techniczny

Opublikowane 20.05.2020r.

Informacja z otwarcia ofert