Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Dostawa i wymiana 16 okien w piwnicy budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Kamiennej Górze”.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie.

Termin składania ofert upływa w dniu 22 kwietnia 2021r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_Ogłoszenie_o zamówieniu nr 13/4/2021/ZO

2_Formularz ofertowy

3_Umowa

4_Karta gwarancyjna

5_ Stolarka okienna

Pytanie : Witam proszę o informacje na temat współczynnika przenikania ciepłą jaki powinien być zachowany przy wykonaniu wyceny. Czy taki jaki jest dla okien w pomieszczeniach gospodarczych czy jak dla pomieszczeń mieszkalnych 0.9?

Odpowiedz: Dla okien i drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi wynosi Uw = 1,3 [(W/m2K)].

Opublikowane w dniu 22.04.2021r.

Informacja z otwarcia ofert- nr 13/4/2021/ZO