Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolnej 7 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego  przy ul. Szkolnej 7 w Kamiennej Górze”.

Koszt remontu zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Specyfikacja warunków zamówienia nr 13/6/2021/P.

Termin składania ofert upływa w dniu 24 czerwca 2021r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_Szkolna 7 – SWZ_13/6/2021/P

2_ Szkolna 7 -oferta

3_ Szkolna 7 umowa

4_ Karta gwarancyjna – wzór

5_ Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.06.2021r.

Szkolna 7 – otwarcie ofert_23.06.2021